Hur vet jag när jag behöver ladda Tanrevel® Pro och hur länge ska den laddas?

  • Innan första användning av Tanrevel® Pro bör maskinen laddas i 2 timmar.

    Bak på maskinen finns en LED-indikator, när den blinkar rött är det dags att ladda maskinen. Lampan lyser sedan grönt när batteriet är fulladdat. 

    Upplevs trycket av sprayen svag kan det vara läge att ladda maskinen ytterligare.

     

  • Fick du svar på din fråga?