Hur vet jag när jag behöver ladda Tanrevel® One och hur länge ska den laddas?

  • Innan du använder din Tanrevel® One för första gången ska maskinen laddas i 2 timmar. Ledlampan lyser blått när maskinen laddas och slocknar när den är fulladdad.

    Lampan blinkar sedan grönt när maskinen behöver laddas igen. När du märker att trycker är lågt är det dags att ladda maskinen igen.

  • Fick du svar på din fråga?