Varför sprayar min Tanrevel PRO bara luft?

  • Det finns två nivåer med PRO där den första nivån endast sprayar luft och den andra sprayar färg.

    Du behöver trycka ner knappen lite hårdare för att färgen ska sprayas. Efter att du har applicerat kan du använda nivå 1 för att hjälpa brännan att torka.


  • Fick du svar på din fråga?