Hur vet jag när jag behöver ladda Tanrevel PRO och hur länge ska den laddas?

  • Innan första användning av Tanrevel PRO bör maskinen laddas i 3-4 timmar.

    Bak på maskinen finns en LED-indikator, när den blinkar rött är det dags att ladda maskinen på nytt i ca 2-4 timmar beroende på vilken adapter du använder.

    Upplevs trycket av sprayen svag kan det vara läge att ladda maskinen ytterligare.

     

  • Fick du svar på din fråga?