Hur vet jag när jag behöver ladda Tanrevel ONE och hur länge ska den laddas?

  • Innan du använder din Tanrevel ONE för första gången ska maskinen laddas i 3-4 timmar. Ledlampan lyser blått när maskinen laddas och slocknar när den är fulladdad.

    Lampan blinkar sedan grönt när maskinen behöver laddas igen. Det tar ungefär 2-4 timmar beroende på vilken adapter du använder för att fulladda maskinen.

    När du märker att trycker är lågt är det dags att ladda maskinen igen.

  • Fick du svar på din fråga?