Hur vet jag när jag behöver ladda min Tanrevel® One och hur länge ska den laddas?

  • Innan du använder din Tanrevel® One för första gången ska enheten laddas i 2 timmar. Ledlampan lyser blått när enheten laddas och slocknar när den är fulladdad. När du märker att trycket är lågt är det dags att ladda enheten igen.

  • Fick du svar på din fråga?