Är det möjligt att använda Tanrevel® Pro spray-tan formula i Tanrevel® One?

  • Spray-Tan Formula Dark Cool och Dark Warm fungerar i båda spray-tan enheterna.  

  • Fick du svar på din fråga?