Hur många procent DHA innehåller Tanrevels produkter?

  • Originalfärgen, Luxury dark, Bronzed glow samt Golden Brown Tanning mousse innehåller 10% DHA.

  • Fick du svar på din fråga?